Tekstvak: project management

 - aanbestedingen
 - offertes
 - bestek
 - D&C contracten
 - planning
 - plan van aanpak
 - project kwaliteit plan
 - financiën
 - uitvoering
 - status rapportages
 - system engineering
 - risico management
 - raakvlakken mng.
 - communicatie
 - presentaties
 - project evaluaties
Tekstvak: consultancy
 
 - markt management
 - innovatie management
 - duurzaamheidsbeleid
 - MVO
 - opleidingen
 - talent management
 - financiën
 - beurzen
 - seminars
 - wtb techniek
 - bovenleiding
 - materialen
 - duurzaam materialen
Tekstvak: coaching
 
 - succes 
 - individu / persoon
 - groepsdynamiek
 - bedrijfsomgeving
 - bemiddeling
 - traditionele patronen
 - verandering
 - gezin en familie
 - burn-out
 - relaties
 - verslavingen
 - angsten
 - lichaam, mind, geest
-  opleiding
-  sport
-  voeding
 - werk, speeltijd, rust
 - strategie
 - public speaking
 - spiritualiteit
 - seksualiteit
 - mystiek
 - religie
 - heal, whirl, meditate
 

Tekstvak: supervision
 
 - directievoering
 - toezicht
 - dag, nacht, weekend
 - 0-metingen
 - tussentijd-metingen
 - eind-metingen
 - monitoring
 - logboeken
 - communicatie
 - visuele rapporten 
 - controle
Tekstvak: Diensten > Coaching > Evenwicht

Een volledig lichaamsevenwicht kent acht meest belangrijke acties;

Eerste is het kiezen van het juiste milieu; de fysieke, de culturele en de emotionele omgeving waarin men verblijft. Met andere woorden materiele en niet-materiele omgeving.
Tweede heeft te maken met de voeding en vooral het preventief innemen en niet innemen van een voedingselement.
Derde is het bewust omgaan met de ademhaling.
Vierde is het fysiek rekken/versoepelen van de spieren en de organen
Vijfde is het fysiek versterken van de spieren en de organen
Zesde is het bewust leren omgaan met de gedachten en de emoties.
Zevende is het ethisch handelen.
Achtste is de bewustwording en het continu contact met de eigen spiritualiteit.

Deze acht zuilen communiceren met elkaar in een wonderlijke sturing.

Wat echt noodzakelijk is voor een lichaamsevenwicht; is de communicatie.
Het is voor iedereen goed te leren communiceren met zijn lichaam.
Hoe, is de vraag!
Wilt u in een korte tijd dit heerlijke evenwicht doen ervaren, dat kan, neem contact met me op en begin vandaag nog  met je transformatie.
In een eerste sessie kunnen we deze acht stappen vertalen naar een specifiek programma speciaal voor u. 
In vervolg sessies gaan we per onderdeel de diepte in. De duur van een sessie is 1 tot 1,5 uur.

—————————————
Let wel op; ik ben geen arts en ik ben geen psycholoog. Uitvoering van alle suggesties die u aangereikt zijn, zijn op uw eigen risico. U kunt geen rechten ontlenen voor de eventuele gezondheidsklachten. 
Voor dat u een beslissing neemt om een van mijn workshops of sessies bij te wonen zal ik u adviseren om uw arts of psycholoog te raadplegen.
Tekstvak: June8 International Trade & Project Management
Tekstvak: Take Your Company To The Next Level!