Tekstvak:  
Werkvelden:

Multidisciplinaire Rail infrastructuur- en Voertuigsystemen.
Projectmanagement op basis van volgende contractvormen; Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau (RVOI) en Design & Construct (D&C).
Diverse Technische diensten afhankelijk van de vraagstuk van de klant..
System engineering, Werkpakketten.
Directievoering, Bouwmanagement, Toezicht, Kwaliteitscontrole.
Erkenning procedures (bijvoorbeeld ProRail).
Duurzaamheid, CO2 prestatieladder, Maatschappelijk Verantwoordt Ondernemen (MVO), Environmental Management System (EMS) NEN-EN 14001.
Onderzoek- en innovatiemanagement.
Reorganisatie of opbouwen van nieuwe afdelingen.
Coaching van het personeel naar behoefte en ondersteuning bij talentontwikkeling en opleiding advies.
Marktfocus en marktmanagement.

June8 kan het bedrijfsmanagement waar nodig in de volgende abstracte basis begrippen ondersteunen:

Zekerheid; 
kwaliteit, planning, financiŽn, stabiliteit en veiligheid in techniek, management en producten.
Variatie; 
waarde innovatie, dynamische gestructureerde stappen in veranderingsmanagement. 
Uniekheid; 
zichtbaarheid, waardering voor diensten en producten. 
Connectie; 
communicatie met de medewerker, het managementteam, de klant en de concurrent.
Groei; 
uitbreiding, kennisvergaring, tools.
Bijdrage voor een hoger doel; 
natuur, milieu, mens, duurzaamheid, maatschappij.

Coaching is hierbij een bijzonder gelegenheid met vele variaties en heeft uiteraard een aparte status binnen June8. Desalniettemin kunnen bovenstaande abstracte begrippen toegepast worden op de proces(sen) van het personeel en bij individuele persoonlijke begeleiding.

Tekstvak: project management

 - aanbestedingen
 - offertes
 - bestek
 - D&C contracten
 - planning
 - plan van aanpak
 - project kwaliteit plan
 - financiŽn
 - uitvoering
 - status rapportages
 - system engineering
 - risico management
 - raakvlakken mng.
 - communicatie
 - presentaties
 - project evaluaties
Tekstvak: consultancy
 
 - markt management
 - innovatie management
 - duurzaamheidsbeleid
 - MVO
 - opleidingen
 - talent management
 - financiŽn
 - beurzen
 - seminars
 - wtb techniek
 - bovenleiding
 - materialen
 - duurzaam materialen
Tekstvak: coaching
 
 - succes 
 - individu / persoon
 - groepsdynamiek
 - bedrijfsomgeving
 - bemiddeling
 - traditionele patronen
 - verandering
 - gezin en familie
 - burn-out
 - relaties
 - verslavingen
 - angsten
 - lichaam, mind, geest
-  opleiding
-  sport
-  voeding
 - werk, speeltijd, rust
 - strategie
 - public speaking
 - spiritualiteit
 - seksualiteit
 - mystiek
 - religie
 - heal, whirl, meditate
 

Tekstvak: supervision
 
 - directievoering
 - toezicht
 - dag, nacht, weekend
 - 0-metingen
 - tussentijd-metingen
 - eind-metingen
 - monitoring
 - logboeken
 - communicatie
 - visuele rapporten 
 - controle
Tekstvak: June8 International Trade & Project Management
Tekstvak: Take Your Company To The Next Level!