Tekstvak: Diensten > Consultancy

Algemeen
Voor mijn consultancy diensten maak ik een onderscheid tussen Technische Consultancy en Bedrijfskundige Consultancy.
Hieronder kunt u een kort overzicht vinden met een aantal kern begrippen waarmee ik van uw dienst kan zijn.
De sector waarin ik de laatste jaren werkzaam ben is allen maar een verrijking voor de andere sectoren. 
De ervaringen die ik heb opgedaan en de kern begrippen die ik heb toegepast in de rail sector kunnen zondermeer toegepast worden bij elke sector met zijn eigen elementen.

Technisch Consultancy
Bovenleiding is mijn technische expertise, ik heb hiermee ruim 9 jaar ervaring.
Bovenleiding ontwerp, bestekken schrijven en controleren, materiaal keuze, voorschriften, werkplannen, toezicht houden zijn de werkzaamheden waarin de opdrachtgevers zeer tevreden zijn met mijn producten en diensten.
Berekeningen en totaal ontwerpen van retour kabels, aarding en beschermleidingen in tunnels en onder de viaducten t.b.v. bovenleiding steunen, gaasramen e.d. 
Niet volledig maar wel een goed inzicht en ervaring met EV o.a. onderstations, schakelstations, voedingsplannen, schakelschema’s, spanningssluizen ed.
Duurzaame materialen voor bovenleiding draagconstructies was mijn afstudeer opdracht bij ProRail. 
Dit is een eerste volledig rapport over duurzaamheid en bovenleiding constructies.
Ik heb complete bovenleiding afdelingen vanaf nul opgebouwd en geautomatiseerd tot efficiënte goed werkende afdelingen die voldoen aan de erkenning procedures van ProRail.
Een complete werktuigbouwkundig afdeling tot stand brengen voor welke sector dan ook is voor mij werk waarin ik u met passie en plezier tot uw dienst ben.

Bedrijfskundig Consultancy
Markt Management met concrete korte– en lange termijn strategische doelen. SMART aanpak met gewenste marketeer rollen zoals; Hunter, Farmer, Bird Watcher. 
U kunt veel meer uithalen van de seminars, de beurzen en de netwerk bijeenkomsten.
Complete pakketten van de workshop “Klantgerichtheid voor Technici”. Deze presentaties verzorg ik bij uw bedrijf en ik zorg dat er een structuur en cultuur komt in uw marketing gedrag. 
Innovatie Management is tegenwoordig het zoete woord. Als technici, is de innovatie een element om trots op te zijn. Deze is heel nauw verbonden met marktmanagement, dat betekend “waarde-innovatie”. Waarde-innovatie is noodzakelijk. Van waarde-innovatie is allen sprake wanneer bedrijven de innovatie afstemmen op de klantwaarde, de prijs en een kostenpositie.
Een innovatie begeleiden is een vak apart met een gecalculeerd enthousiasme. Hier kan ik uw bedrijf begeleiden en gericht zoeken naar een waarde-innovatie intern en extern.
Duurzaamheidsbeleid kan nog steeds een grijs gebied zijn voor uw bedrijf  het is echter heel mooi  verbonden met marktmanagement en waarde-innovatie. De laatste jaren zijn er talloze boeken over geschreven.
Per sector, heeft duurzaamheidsbeleid raakvlakken met andere sectoren, gelukkig is er een dynamische overzichtelijke structuur. Deze structuur en cultuur kunt u gewoon implementeren in uw bedrijfsvoering.
Met “NEN ISO 140001 Environmental Management System kunt u uw bedrijfsvoering een stap hoger brengen naar een milieubewust cultuur. Hierbij kunt u ook denken aan “duurzaam inkopen”.
Met CO2 prestatieladder kunt uw bedrijf kortingen krijgen bij de aanbestedingen.
Eco-efficiëntie, hetgeen betekend economische winst door ecologisch handelen. Er is zeker een economische winst te behalen door uw duurzaamheidsbeleid. Denkt u maar aan simpele handelingen zoals dubbelzijdig printen of veranderen van uw standaard lettertype. Met een simpele rekensom kunt u zien wat uw winst is per jaar. Deze winst is direct incasseerbaar door de besparingen op papier en inkt. 
Ik begeleid u heel graag in uw duurzaamheidsbeleid zodat er een blijvende cultuur ontstaat in uw bedrijf. Waarmee u heel trots uw groei en uw bijdrage voor een hogere doel kunt waarnemen.
Matschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), hier word ik heel warm en enthousiast van. 
MVO betekend direct een emotionele en financiële winst. “Beste werkgever award” is dit iets voor u?
Met “NEN ISO 26000 Maatschappelijke Verantwoordelijkheid voor Organisaties” kunt u uw bedrijfsvoering een stap hoger brengen. Hiermee kan ik u verzekeren dat u direct winst kan behalen bijvoorbeeld door vermindering van het ziekteverzuim.
Door de MVO inspanningen krijgt u nog geen kortingen bij de aanbestedingen. 
Er is echter wel een MVO prestatieladder. De MVO-inspanningen worden in een selectie en gunningscriteria steeds meer door opdrachtgevers gewaardeerd.
Ik begeleid u heel graag in uw MVO-beleid zodat er een blijvend cultuur ontstaat in uw bedrijf. 
Waarmee u heel trots uw groei en uw bijdrage voor een hogere doel kunt waarnemen.
Tekstvak: project management

 - aanbestedingen
 - offertes
 - bestek
 - D&C contracten
 - planning
 - plan van aanpak
 - project kwaliteit plan
 - financiën
 - uitvoering
 - status rapportages
 - system engineering
 - risico management
 - raakvlakken mng.
 - communicatie
 - presentaties
 - project evaluaties
Tekstvak: consultancy
 
 - markt management
 - innovatie management
 - duurzaamheidsbeleid
 - MVO
 - opleidingen
 - talent management
 - financiën
 - beurzen
 - seminars
 - wtb techniek
 - bovenleiding
 - materialen
 - duurzaam materialen
Tekstvak: coaching
 
 - succes 
 - individu / persoon
 - groepsdynamiek
 - bedrijfsomgeving
 - bemiddeling
 - traditionele patronen
 - verandering
 - gezin en familie
 - burn-out
 - relaties
 - verslavingen
 - angsten
 - lichaam, mind, geest
-  opleiding
-  sport
-  voeding
 - werk, speeltijd, rust
 - strategie
 - public speaking
 - spiritualiteit
 - seksualiteit
 - mystiek
 - religie
 - heal, whirl, meditate
 

Tekstvak: supervision
 
 - directievoering
 - toezicht
 - dag, nacht, weekend
 - 0-metingen
 - tussentijd-metingen
 - eind-metingen
 - monitoring
 - logboeken
 - communicatie
 - visuele rapporten 
 - controle
Tekstvak: June8 International Trade & Project Management
Tekstvak: Take Your Company To The Next Level!