Tekstvak: Diensten > Coaching
Leven en werken met plezier; dit is wat wij allemaal willen en wij zijn verantwoordelijk van onze eigen kwaliteit van ons leven.
U bent van harte uitgenodigd om in beweging te komen! Benodigde gereedschap om in beweging te komen zal ik u uitreiken.
Coaching kent vele variaties, de behoefte van een mens of van een bedrijf in al zijn verschillende cycli kent maar een aantal basisbehoeften.
De meest belangrijke basisbehoeften zijn:
Aanmoediging
Acceptatie
Begrip 
Bevestiging
Bewondering
Erkenning
Geruststelling
Goedkeuring
Respect
Vertrouwen
Waardering
Zorg
Is er een basisbehoefte (of meerdere) die je herkent in jezelf?
Coaching Sessies
Het meest opmerkelijke effect van coaching sessies is dat er minder miscommunicatie, conflicten, emotionele reacties en verstoorde relaties ontstaan op het werk, thuis, met (schoon) ouders, gezin, familie, vrienden, enzovoort.
Je leert om met situaties om te gaan vanuit een plek van innerlijke kracht. 
Je leert je angsten aan te gaan en er oplossingen te vinden.
Je leert je lichamelijk, emotioneel en geestelijk evenwicht te vinden.
Je leert leren omgaan met jezelf in alle omstandigheden.
Je leert omgaan met je beperkingen en beperkingen te minimaliseren.
Je leert handelen met je beste kwaliteiten en te focussen op succesvolle gedrag.

覧覧覧覧覧覧
Let wel op; ik ben geen arts en ik ben geen psycholoog. Uitvoering van alle suggesties die u aangereikt zijn, zijn op uw eigen risico. U kunt geen rechten ontlenen voor de eventuele gezondheidsklachten. 
Voor dat u een beslissing neemt om een van mijn workshops of sessies bij te wonen zal ik u adviseren om uw arts of psycholoog te raadplegen.
Tekstvak: project management

 - aanbestedingen
 - offertes
 - bestek
 - D&C contracten
 - planning
 - plan van aanpak
 - project kwaliteit plan
 - financin
 - uitvoering
 - status rapportages
 - system engineering
 - risico management
 - raakvlakken mng.
 - communicatie
 - presentaties
 - project evaluaties
Tekstvak: consultancy
 
 - markt management
 - innovatie management
 - duurzaamheidsbeleid
 - MVO
 - opleidingen
 - talent management
 - financin
 - beurzen
 - seminars
 - wtb techniek
 - bovenleiding
 - materialen
 - duurzaam materialen
Tekstvak: coaching
 
 - succes 
 - individu / persoon
 - groepsdynamiek
 - bedrijfsomgeving
 - bemiddeling
 - traditionele patronen
 - verandering
 - gezin en familie
 - burn-out
 - relaties
 - verslavingen
 - angsten
 - lichaam, mind, geest
-  opleiding
-  sport
-  voeding
 - werk, speeltijd, rust
 - strategie
 - public speaking
 - spiritualiteit
 - seksualiteit
 - mystiek
 - religie
 - heal, whirl, meditate
 

Tekstvak: supervision
 
 - directievoering
 - toezicht
 - dag, nacht, weekend
 - 0-metingen
 - tussentijd-metingen
 - eind-metingen
 - monitoring
 - logboeken
 - communicatie
 - visuele rapporten 
 - controle
Tekstvak: De plaats voor verandering


Je vriend is een antwoord op je verlangen.
Want hij moet je tekort vullen, maar niet je ledigheid.
En laat er een lach zijn in de zoetheid der vriendschap 
en een samen beleven van genoegens.
Want in de dauw der kleine dingen 
vindt het hart zijn morgen en wordt verfrist.
Kahlil Gibran


Tekstvak: June8 International Trade & Project Management
Tekstvak: Take Your Company To The Next Level!